Certyfikacja PZPN- rejestracja w systemie

Certyfikacja PZPN- rejestracja w systemie

SzanowniPaństwo,

w ostatnich dniach jako Uczniowski Klub Sportowy Widok Lublin złożyliśmy aplikację w programie Certyfikacji Szkółek PZPN w kategoriach wiekowych U6-U13 (roczniki od 2018-2010 włącznie). W związku z tym w ciągu najbliższych kilkunastu dniach konieczne będzie zarejestrowanie każdego z naszych zawodników (tylko rodzic/opiekun prawny może zarejestrować dziecko) w systemie zarządzania szkółką piłkarską oraz przypisanie zawodników do poszczególnych grup treningowych. Ponadto:
- każdy z rodziców powinien wypełnić zgodę na udział w zajęciach wraz z aktualnymi danymi osobowymi i kontaktowymi (rodzica/opiekuna oraz dziecka) – wydrukowane oświadczenia trenerzy lub kierownicy zespołów będą mieli ze sobą na najbliższych zajęciach


Poniżej przesyłam Państwu link do filmów instruktażowych dotyczących rejestracji dziecka 
w systemie PZPN oraz złożenia wniosku o potwierdzenie dziecka w szkółce piłkarskiej (proszę zacząć od filmu )

https://www.youtube.com/watch?v=X-rOzXqeKog –

zawodników potwierdzamy do UKS Widok Lublin


Wyżej wymienione działania są wymogiem koniecznym, aby dziecko po 15.X.2022 roku mogło uczestniczyć w zajęciach treningowych. Proszę Państwa o potraktowanie sprawy priorytetowo.

Poniżej znajdą Państwo również instrukcję rejestracji w formie zdjęć