Terminarz

Wybierz
Kolejka 1
Data Gospodarze Wynik Goście
Victoria Porąbka Uszewska
5:2
Naprzód Sobolów
Kłos Łysa Góra
4:7
Victoria Słomka
LKS Wisła Grobla
0:3
Macierz Lipnica Murowana
Raba Książnice
1:2
Iva Iwkowa
Piast Łapanów
2:1
Novi Jodłówka
Pagen Gnojnik
1:0
Jadowniczanka Jadowniki
Drwinka Drwinia
2:3
Orzeł Cikowice
Jastrząb Łoniowa
1:6
Żubr Gawłówek
Kolejka 2
Data Gospodarze Wynik Goście
Jadowniczanka Jadowniki
0:1
Raba Książnice
Żubr Gawłówek
4:0
Kłos Łysa Góra
Novi Jodłówka
2:1
Pagen Gnojnik
Victoria Słomka
2:0
Victoria Porąbka Uszewska
Naprzód Sobolów
3:2
Piast Łapanów
Macierz Lipnica Murowana
4:1
Jastrząb Łoniowa
Orzeł Cikowice
1:2
Iva Iwkowa
Drwinka Drwinia
1:2
LKS Wisła Grobla
Kolejka 3
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
1:0
Jadowniczanka Jadowniki
Victoria Porąbka Uszewska
5:0
Żubr Gawłówek
Kłos Łysa Góra
2:6
Macierz Lipnica Murowana
LKS Wisła Grobla
0:0
Orzeł Cikowice
Raba Książnice
3:3
Novi Jodłówka
Piast Łapanów
1:2
Victoria Słomka
Pagen Gnojnik
4:3
Naprzód Sobolów
Jastrząb Łoniowa
0:3
Drwinka Drwinia
Kolejka 4
Data Gospodarze Wynik Goście
Jadowniczanka Jadowniki
0:4
Orzeł Cikowice
Novi Jodłówka
2:2
Iva Iwkowa
LKS Wisła Grobla
4:1
Jastrząb Łoniowa
Victoria Słomka
1:1
Pagen Gnojnik
Naprzód Sobolów
2:1
Raba Książnice
Piast Łapanów
1:0
Żubr Gawłówek
Macierz Lipnica Murowana
3:1
Victoria Porąbka Uszewska
Drwinka Drwinia
1:1
Kłos Łysa Góra
Kolejka 5
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
2:1
Naprzód Sobolów
Victoria Porąbka Uszewska
4:3
Drwinka Drwinia
Kłos Łysa Góra
0:3
LKS Wisła Grobla
Jadowniczanka Jadowniki
1:2
Novi Jodłówka
Raba Książnice
3:1
Victoria Słomka
Piast Łapanów
2:2
Macierz Lipnica Murowana
Pagen Gnojnik
2:2
Żubr Gawłówek
Jastrząb Łoniowa
1:2
Orzeł Cikowice
Kolejka 6
Data Gospodarze Wynik Goście
Żubr Gawłówek
2:3
Raba Książnice
LKS Wisła Grobla
1:0
Victoria Porąbka Uszewska
Victoria Słomka
0:6
Iva Iwkowa
Naprzód Sobolów
0:3
Jadowniczanka Jadowniki
Macierz Lipnica Murowana
3:1
Pagen Gnojnik
Orzeł Cikowice
6:2
Novi Jodłówka
Drwinka Drwinia
4:1
Piast Łapanów
Jastrząb Łoniowa
2:4
Kłos Łysa Góra
Kolejka 7
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
4:1
Żubr Gawłówek
Victoria Porąbka Uszewska
4:3
Jastrząb Łoniowa
Kłos Łysa Góra
1:3
Orzeł Cikowice
Jadowniczanka Jadowniki
3:0
Victoria Słomka
Novi Jodłówka
2:1
Naprzód Sobolów
Raba Książnice
2:2
Macierz Lipnica Murowana
Piast Łapanów
0:0
LKS Wisła Grobla
Pagen Gnojnik
0:2
Drwinka Drwinia
Kolejka 8
Data Gospodarze Wynik Goście
Kłos Łysa Góra
1:3
Victoria Porąbka Uszewska
Żubr Gawłówek
0:1
Jadowniczanka Jadowniki
LKS Wisła Grobla
3:0
Pagen Gnojnik
Victoria Słomka
0:1
Novi Jodłówka
Piast Łapanów
4:2
Jastrząb Łoniowa
Macierz Lipnica Murowana
1:0
Iva Iwkowa
Orzeł Cikowice
8:0
Naprzód Sobolów
Drwinka Drwinia
2:0
Raba Książnice
Kolejka 9
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
2:1
Drwinka Drwinia
Jadowniczanka Jadowniki
2:2
Macierz Lipnica Murowana
Novi Jodłówka
1:2
Żubr Gawłówek
Raba Książnice
1:1
LKS Wisła Grobla
Naprzód Sobolów
2:0
Victoria Słomka
Piast Łapanów
3:0
Kłos Łysa Góra
Orzeł Cikowice
2:2
Victoria Porąbka Uszewska
Pagen Gnojnik
1:2
Jastrząb Łoniowa
Kolejka 10
Data Gospodarze Wynik Goście
Victoria Porąbka Uszewska
2:1
Piast Łapanów
Kłos Łysa Góra
4:2
Pagen Gnojnik
Żubr Gawłówek
2:4
Naprzód Sobolów
LKS Wisła Grobla
3:1
Iva Iwkowa
Macierz Lipnica Murowana
2:2
Novi Jodłówka
Orzeł Cikowice
4:0
Victoria Słomka
Drwinka Drwinia
0:1
Jadowniczanka Jadowniki
Jastrząb Łoniowa
2:7
Raba Książnice
Kolejka 11
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
3:0
Jastrząb Łoniowa
Jadowniczanka Jadowniki
2:2
LKS Wisła Grobla
Novi Jodłówka
1:1
Drwinka Drwinia
Raba Książnice
4:2
Kłos Łysa Góra
Victoria Słomka
0:2
Żubr Gawłówek
Naprzód Sobolów
0:4
Macierz Lipnica Murowana
Piast Łapanów
1:3
Orzeł Cikowice
Pagen Gnojnik
4:1
Victoria Porąbka Uszewska
Kolejka 12
Data Gospodarze Wynik Goście
Victoria Porąbka Uszewska
1:1
Raba Książnice
Kłos Łysa Góra
2:3
Iva Iwkowa
LKS Wisła Grobla
1:2
Novi Jodłówka
Piast Łapanów
3:1
Pagen Gnojnik
Macierz Lipnica Murowana
1:1
Victoria Słomka
Orzeł Cikowice
2:0
Żubr Gawłówek
Drwinka Drwinia
1:2
Naprzód Sobolów
Jastrząb Łoniowa
2:4
Jadowniczanka Jadowniki
Kolejka 13
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
3:1
Victoria Porąbka Uszewska
Jadowniczanka Jadowniki
2:2
Kłos Łysa Góra
Żubr Gawłówek
1:0
Macierz Lipnica Murowana
Novi Jodłówka
3:0
Jastrząb Łoniowa
Raba Książnice
0:8
Piast Łapanów
Victoria Słomka
2:1
Drwinka Drwinia
Naprzód Sobolów
1:1
LKS Wisła Grobla
Pagen Gnojnik
0:1
Orzeł Cikowice
Kolejka 14
Data Gospodarze Wynik Goście
Victoria Porąbka Uszewska
2:2
Jadowniczanka Jadowniki
Kłos Łysa Góra
5:1
Novi Jodłówka
LKS Wisła Grobla
0:0
Victoria Słomka
Piast Łapanów
4:4
Iva Iwkowa
Macierz Lipnica Murowana
2:3
Orzeł Cikowice
Pagen Gnojnik
1:1
Raba Książnice
Drwinka Drwinia
5:1
Żubr Gawłówek
Jastrząb Łoniowa
2:9
Naprzód Sobolów
Kolejka 15
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
2:1
Pagen Gnojnik
Jadowniczanka Jadowniki
3:0
Piast Łapanów
Żubr Gawłówek
2:1
LKS Wisła Grobla
Novi Jodłówka
3:1
Victoria Porąbka Uszewska
Raba Książnice
1:2
Orzeł Cikowice
Victoria Słomka
4:0
Jastrząb Łoniowa
Naprzód Sobolów
1:2
Kłos Łysa Góra
Macierz Lipnica Murowana
3:4
Drwinka Drwinia
Kolejka 16
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
3:3
Raba Książnice
Jadowniczanka Jadowniki
0:1
Pagen Gnojnik
Żubr Gawłówek
4:1
Jastrząb Łoniowa
Novi Jodłówka
2:0
Piast Łapanów
Victoria Słomka
1:0
Kłos Łysa Góra
Naprzód Sobolów
7:5
Victoria Porąbka Uszewska
Macierz Lipnica Murowana
1:0
LKS Wisła Grobla
Orzeł Cikowice
0:1
Drwinka Drwinia
Kolejka 17
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
1:0
Orzeł Cikowice
Victoria Porąbka Uszewska
0:2
Victoria Słomka
Kłos Łysa Góra
3:0
Żubr Gawłówek
LKS Wisła Grobla
2:1
Drwinka Drwinia
Raba Książnice
0:0
Jadowniczanka Jadowniki
Piast Łapanów
3:0
Naprzód Sobolów
Pagen Gnojnik
4:0
Novi Jodłówka
Jastrząb Łoniowa
0:4
Macierz Lipnica Murowana
Kolejka 18
Data Gospodarze Wynik Goście
Jadowniczanka Jadowniki
0:2
Iva Iwkowa
Żubr Gawłówek
0:1
Victoria Porąbka Uszewska
Novi Jodłówka
2:3
Raba Książnice
Victoria Słomka
4:2
Piast Łapanów
Naprzód Sobolów
0:4
Pagen Gnojnik
Macierz Lipnica Murowana
3:2
Kłos Łysa Góra
Orzeł Cikowice
2:2
LKS Wisła Grobla
Drwinka Drwinia
3:2
Jastrząb Łoniowa
Kolejka 19
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
1:1
Novi Jodłówka
Victoria Porąbka Uszewska
2:3
Macierz Lipnica Murowana
Kłos Łysa Góra
2:3
Drwinka Drwinia
Żubr Gawłówek
5:0
Piast Łapanów
Raba Książnice
1:3
Naprzód Sobolów
Orzeł Cikowice
3:0
Jadowniczanka Jadowniki
Pagen Gnojnik
5:2
Victoria Słomka
Jastrząb Łoniowa
1:2
LKS Wisła Grobla
Kolejka 20
Data Gospodarze Wynik Goście
Żubr Gawłówek
2:2
Pagen Gnojnik
Novi Jodłówka
2:3
Jadowniczanka Jadowniki
LKS Wisła Grobla
2:1
Kłos Łysa Góra
Victoria Słomka
1:3
Raba Książnice
Naprzód Sobolów
1:1
Iva Iwkowa
Macierz Lipnica Murowana
0:2
Piast Łapanów
Orzeł Cikowice
7:0
Jastrząb Łoniowa
Drwinka Drwinia
3:5
Victoria Porąbka Uszewska
Kolejka 21
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
0:2
Victoria Słomka
Victoria Porąbka Uszewska
4:3
LKS Wisła Grobla
Kłos Łysa Góra
2:0
Jastrząb Łoniowa
Jadowniczanka Jadowniki
0:3
Naprzód Sobolów
Novi Jodłówka
0:2
Orzeł Cikowice
Raba Książnice
2:1
Żubr Gawłówek
Piast Łapanów
3:2
Drwinka Drwinia
Pagen Gnojnik
3:2
Macierz Lipnica Murowana
Kolejka 22
Data Gospodarze Wynik Goście
Żubr Gawłówek
1:0
Iva Iwkowa
LKS Wisła Grobla
1:1
Piast Łapanów
Victoria Słomka
0:0
Jadowniczanka Jadowniki
Naprzód Sobolów
0:0
Novi Jodłówka
Macierz Lipnica Murowana
0:1
Raba Książnice
Orzeł Cikowice
4:1
Kłos Łysa Góra
Drwinka Drwinia
2:0
Pagen Gnojnik
Jastrząb Łoniowa
0:4
Victoria Porąbka Uszewska
Kolejka 23
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
1:0
Macierz Lipnica Murowana
Victoria Porąbka Uszewska
3:2
Kłos Łysa Góra
Jadowniczanka Jadowniki
4:2
Żubr Gawłówek
Novi Jodłówka
1:1
Victoria Słomka
Raba Książnice
1:2
Drwinka Drwinia
Naprzód Sobolów
2:2
Orzeł Cikowice
Piast Łapanów
12:2
Jastrząb Łoniowa
Pagen Gnojnik
4:1
LKS Wisła Grobla
Kolejka 24
Data Gospodarze Wynik Goście
Victoria Porąbka Uszewska
2:5
Orzeł Cikowice
Kłos Łysa Góra
2:1
Piast Łapanów
Żubr Gawłówek
2:1
Novi Jodłówka
LKS Wisła Grobla
4:0
Raba Książnice
Victoria Słomka
1:2
Naprzód Sobolów
Macierz Lipnica Murowana
2:8
Jadowniczanka Jadowniki
Drwinka Drwinia
0:0
Iva Iwkowa
Jastrząb Łoniowa
0:7
Pagen Gnojnik
Kolejka 25
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
2:0
LKS Wisła Grobla
Jadowniczanka Jadowniki
2:1
Drwinka Drwinia
Novi Jodłówka
3:2
Macierz Lipnica Murowana
Raba Książnice
2:0
Jastrząb Łoniowa
Victoria Słomka
1:1
Orzeł Cikowice
Naprzód Sobolów
0:4
Żubr Gawłówek
Piast Łapanów
3:0
Victoria Porąbka Uszewska
Pagen Gnojnik
4:3
Kłos Łysa Góra
Kolejka 26
Data Gospodarze Wynik Goście
Victoria Porąbka Uszewska
0:0
Pagen Gnojnik
Kłos Łysa Góra
1:4
Raba Książnice
Żubr Gawłówek
2:0
Victoria Słomka
LKS Wisła Grobla
4:1
Jadowniczanka Jadowniki
Macierz Lipnica Murowana
3:2
Naprzód Sobolów
Orzeł Cikowice
2:2
Piast Łapanów
Drwinka Drwinia
1:1
Novi Jodłówka
Jastrząb Łoniowa
1:3
Iva Iwkowa
Kolejka 27
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
3:0
Kłos Łysa Góra
Jadowniczanka Jadowniki
4:0
Jastrząb Łoniowa
Żubr Gawłówek
1:1
Orzeł Cikowice
Novi Jodłówka
0:1
LKS Wisła Grobla
Raba Książnice
2:1
Victoria Porąbka Uszewska
Victoria Słomka
2:0
Macierz Lipnica Murowana
Naprzód Sobolów
4:2
Drwinka Drwinia
Pagen Gnojnik
4:3
Piast Łapanów
Kolejka 28
Data Gospodarze Wynik Goście
Victoria Porąbka Uszewska
0:3
Iva Iwkowa
Kłos Łysa Góra
3:6
Jadowniczanka Jadowniki
LKS Wisła Grobla
4:1
Naprzód Sobolów
Piast Łapanów
0:1
Raba Książnice
Macierz Lipnica Murowana
0:3
Żubr Gawłówek
Orzeł Cikowice
2:0
Pagen Gnojnik
Drwinka Drwinia
3:0
Victoria Słomka
Jastrząb Łoniowa
1:2
Novi Jodłówka
Kolejka 29
Data Gospodarze Wynik Goście
Iva Iwkowa
4:2
Piast Łapanów
Jadowniczanka Jadowniki
2:2
Victoria Porąbka Uszewska
Żubr Gawłówek
0:4
Drwinka Drwinia
Novi Jodłówka
5:0
Kłos Łysa Góra
Raba Książnice
2:3
Pagen Gnojnik
Victoria Słomka
0:3
LKS Wisła Grobla
Naprzód Sobolów
6:0
Jastrząb Łoniowa
Orzeł Cikowice
3:0
Macierz Lipnica Murowana
Kolejka 30
Data Gospodarze Wynik Goście
Victoria Porąbka Uszewska
4:0
Novi Jodłówka
Kłos Łysa Góra
2:4
Naprzód Sobolów
LKS Wisła Grobla
3:0
Żubr Gawłówek
Piast Łapanów
2:1
Jadowniczanka Jadowniki
Orzeł Cikowice
2:0
Raba Książnice
Pagen Gnojnik
1:4
Iva Iwkowa
Drwinka Drwinia
0:7
Macierz Lipnica Murowana
Jastrząb Łoniowa
2:6
Victoria Słomka
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości