Wysokość składek członkowskich w miesiącach wakacyjnych!

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "Widok" informuje, że podjął decyzję o obniżeniu składki członkowskiej w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec i sierpień. Wysokość składki wynosić będzie 80 zł, płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Przypominamy, że opłacanie składek jest obowiązkiem każdego członka klubu. Od września składka pozostaje bez zmian tj. 120 zł od jednego dziecka w klubie, 60 zł przy drugim dziecku oraz 0 zł przy trójce i więcej dzieci trenujących w Widoku Lublin.