UWAGA! Zmiana wysokości składki członkowskiej od grudnia 2018r

Na posiedzeniu w dniu 14.11.2018r, Zarząd Klubu UKS Widok Lublin, zmuszony został do podjęcia decyzji o podwyżce składki członkowskiej od 1 grudnia 2018r do kwoty w wysokości 120,00 zł miesięcznie. Decyzja ta została podyktowana ponad stuprocentową podwyżką cen za wynajem głównych obiektów sportowych, z których korzysta UKS Widok Lublin. Składamy serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w działania mające na celu powstrzymanie, co się okazało nieuchronnej, podwyżki składki członkowskiej.

Opłata członkowska za drugie dziecko trenujące w klubie wynosić będzie 60,00 zł. Za trzecie i kolejne dziecko trenujące w Klubie, rodzice nie ponoszą opłat.

Mając na uwadze zachowanie stabilności finansowej Klubu, prosimy o wyrozumiałość wobec podjętej decyzji.