Ubezpieczenie na rok 2019 ! Ważna Informacja !

Informujemy, że od 2019 roku obowiązywać będzie nowe ubezpieczenie NNW naszych zawodniczek i zawodników.   Podobnie jak w roku ubiegłym jest możliwość wyboru dwóch wariantów ubezpieczenia:

I - opcja podstawowa - 50 zł (składka roczna za osobę) ubezpieczenie na kwotę 10 tys.

II - opcja rozszerzona- 190 zł (składka roczna za osobę) ubezpieczenie na kwotę 35 tys.

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich, regulowane przez ustawę o sporcie. Wpłat prosimy dokonywać w terminie do 15.01.2019 na poniżej podane konto klubu:

IDEA BANK 05 1950 0001 2006 0403 4139 0007 (Uwaga! Jest to inne konto niż to do wpłat składek członkowskich).

W tytule przelewu należy wpisać: Składka na ubezpieczenie - (imię i nazwisko dziecka) -opcja podstawowa/rozszerzona (w zależności jaki wariant ubezpieczenia się wybrało taki należy wpisać).

W przypadku braku wpłaty,osoby które będą miały zaległość po 15 stycznia nie zostaną dopuszczone do treningów.