Składki członkowskie- ważna informacja

Zarząd Klubu UKS Widok SP 51 Lublin informuje, że podjął decyzję o zmianie wysokości miesięcznej składki członkowskiej. Od dnia 01.02.2022r składka wynosić będzie 160,00 zł. Jednocześnie informujemy, że członkostwo w Klubie drugiego dziecka w rodzinie, wynosić będzie od tego dnia 80,00 zł, a trzeciego i kolejnego dziecka jest bezpłatne. Podwyżka podyktowana jest wzrostem kosztów zatrudnienia oraz zapowiadanymi podwyżkami kosztów dostawy gazu i prądu, a co za tym idzie, znacznym podniesieniem opłat za wynajem obiektów sportowych, z których korzystają nasi zawodnicy podczas treningów.
Prosimy o wyrozumiałość i terminowe opłacanie składek członkowskich.