Nasze projekty do Budżetu Obywatelskiego 2020!!

Od 23.09.2019 rozpoczyna się głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego. Nasz klub zgłosił dwa pomysły których realizacja ma być w przyszłym roku. Wszystkich członków klubu zachęcamy do oddania głosu na nasze projekty. Przypominamy, że głosowanie trwa do 10.10.2019, a swój głos można oddać internetowo wchodząc na stronę: obywatelski.lublin.eu. Trzeba zarejestrować się, zalogować, a następnie oddać swoje głosy. Głosować może każdy również dzieci!

Projekt O-34 to renowacja obiektu sportowego znajdującego się przy ul. Diamentowej 2, który ma na celu m.in. montaż oświetlenia, piłkochwytów, zakup mobilnych trybun i ławek rezerwowych, a także sprzętu do utrzymania i renowacji murawy boiska. 

Projekt O-35 to aktywizacja sportowa dzieci, którą nasz klub prowadzi nieprzerwanie od 2016 roku. Są to bezpłatne zajęcia sportowe prowadzone z placówkach edukacyjnych (przedszkola i szkoły) zachęcające dzieci do uprawiania sportu. 

W przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Aby ją wyrazić rodzic lub opiekun prawny musi wprowadzić swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu oraz „kliknąć” oświadczenie dotyczące jego zgody na głosowanie przez osobę poniżej 18 r.ż., a także zgody dotyczące danych osobowych.