Nabór do klubu - szczegółowe informacje.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na treningi naborowe, które odbędą się  1 , 2 oraz 3 września godzina 18.00 na boisku sztucznym przy Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie.

Nabór odbywać się będzie głównie do grup szkoleniowych z roczników: 2017,2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, choć na zajęcia zapraszamy również chłopców ze starszych roczników tj. 2010, 2009, 2008

Poniżej szczegóły dotyczące naboru:

1. Treningi naborowe odbywać się będą przez trzy kolejne dni tj:
- 1.09-3.09.2021r. w godzinach 18.00 - 19.00 na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy SP 51 (ul. Bursztynowa 22).

2. Wpisowe do klubu wynosi: 150,00 zł (składka jednorazowa). W skład wpisowego wchodzi:
- opłata rejestracyjna (przeznaczana na zakup sprzętu treningowego dla grupy) oraz komplet treningowy (koszulka i spodenki).

3. Po zakwalifikowaniu się do danej grupy treningowej należy niezwłocznie:
- wypełnić deklarację członkowską w biurze Klubu mieszczącym się przy ul. Filaretów 44/201.
- wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- wpłacić wpisowe (150,00 zł) - płatne do 15 września,
- opłacić składkę członkowską za miesiąc wrzesień - płatna do 30września.

4. Składka członkowska miesięczna wynosi 120,00 zł (za drugie dziecko trenujące w klubie wysokość składki wynosi 60,00 zł, za trzecie i kolejne dziecko nie wnosi się opłat z tytułu składki członkowskiej):
- składka płatna jest wyłącznie przelewem na konto klubu do 5-go dnia każdego m-ca z góry,
- składka płatna cały rok - również w miesiące wakacyjne (przeznaczona na renowacje obiektów piłkarskich)

5. Ubezpieczenie zawodników wynosi min. 60,00 zł (składka jednorazowa) oraz jest:

- obowiązkowe i nie podlega dyskusji.
- płatne pod koniec roku kalendarzowego (okres ubezpieczenia wynosi cały rok kalendarzowy od1 stycznia do 31 grudnia).
- obowiązuje także w czasie wolnym od treningów w Klubie UKS Widok SP 51

6. Zawodnicy uczestniczący w naborze są przydzielani do swoich grup wiekowych na okres 1 tygodnia, po którym trenerzy prowadzący grupę podejmują decyzję o zakwalifikowaniu zawodnika do danej grupy treningowej (czerwona lub niebieska) w zależności od posiadanych umiejętności piłkarskich. Grupa czerwona jest grupą bardziej zaawansowaną, grupa niebieska - mniej zaawansowaną. Przydział do grupy jest wyłącznie sprawą klubową, a decyzja podjęta nie podlega dyskusji.