Nabór do klubu - szczegółowa informacja!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na treningi naborowe, które odbędą się 31 sierpnia, 1 oraz 2 września w godzinach 18.00 - 19.00 na boisku sztucznym przy Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie. 

Nabór odbywać się będzie głównie do grup szkoleniowych z roczników: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, choć na zajęcia zapraszamy również chłopców ze starszych roczników tj. 2010, 2009, 2008, 2007 i 2006. 

Poniżej szczegóły dotyczące naboru: 

1. Treningi naborowe odbywać się będą przez trzy kolejne dni tj:
- 31.08-2.09.2020r. w godzianach 18.00 - 19.00 na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy SP 51 (ul. Bursztynowa 22).

2. Wpisowe do klubu wynosi: 150,00 zł (składka jednorazowa). W skład wpisowego wchodzi:

- opłata rejestracyjna (przeznaczana na zakup sprzętu treningowego dla grupy) oraz komplet treningowy (koszulka i spodenki). Wpisowe płatne jest do końca września na konto Klubu, po otrzymaniu informacji odnośnie przydziału do danej grupy treningowej.

3. Po zakwalifikowaniu siędo danej grupy treningowej należy niezwłocznie:
- wypełnić deklarację członkowską w biurze Klubu mieszczącym się przy ul. Filaretów 44/201.
- wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- wpłacić wpisowe (150,00 zł) - płatna 15 września,
- opłacić składkę członkowską za miesiąc wrzesień - płatna do 30 września.

4. Składka członkowska miesięczna wynosi 120,00 zł (za drugie dziecko trenujące w klubie wysokość składki wynosi 60,00 zł, za trzecie i kolejne dziecko nie wnosi się opłat z tytułu składki członkowskiej):
- składka płatna jest wyłącznie przelewem na konto klubu do 5-go dnia każdego m-ca z góry, 
- składka płatna cały rok - również w miesiące wakacyjne (przeznaczona na renowacje obiektów piłkarskich) 

5. Zajęcia dla grup z roczników od 2016 - 2014:
- odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut każdy trening (w zależności od możliwości obiektowych),
- prowadzone są przez jednego lub dwóch trenerów z uprawnieniami trenerskimi (w zależności od liczebności grupy)
* dodatkowo istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia ogólnorozwojowe (miesięczny koszt to 20 zł - zajęcia 60 minut, raz w tygodniu) 

6. Zajęcia dla grup z roczników od 2013 - 2012:
- odbywają się minimum 2 razy w tygodniu po 60-75 minut każdy trening (w zależności od możliwości obiektowych),
- prowadzone są przez jednego lub dwóch trenerów z uprawnieniami trenerskimi (w zależności od liczebności grupy)
* dodatkowo istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia ogólnorozwojowe (koszt zajęć to 20 zł miesięcznie - zajęcia 60 minut, raz w tygodniu), a także zajęcia w Akademi Techniki (koszt zajęć to 40 zł miesięcznie - zajęcia 60 minut, raz w tygodniu)

7. Zajęcia dla grup z roczników od 2011 - 2008:
- odbywają się minimum 3 razy w tygodniu po 75-90 minut każdy trening (w zależności od możliwości obiektowych), 
- prowadzone są przez jednego lub dwóch trenerów z uprawnieniami trenerskimi (w zależności od liczebności grupy)
* dodatkowo istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia ogólnorozwojowe (koszt zajęć to 20 zł miesięcznie- zajęcia 60 minut, raz w tygodniu), a także zajęcia w Akademi Techniki (koszt zajęć to 40 zł miesięcznie - zajęcia 60 minut, raz w tygodniu)

7. Zajęcia dla grup z roczników 2007-2004:
- odbywają się minimum 4 razy w tygodniu po 90 minut każdy trening (3 treningi piłkarskie oraz 1 trening motoryczny - w zależności od możliwości obiektowych),
- prowadzone są przez jednego lub dwóch trenerów z uprawnieniami trenerskimi (w zależności od liczebności grupy)
* dodatkowo istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia ogólnorozwojowe (koszt zajęć to 20 zł miesięcznie- zajęcia 60 minut, raz w tygodniu), a także zajęcia w Akademi Techniki (koszt zajęć to 40 zł miesięcznie - zajęcia 60 minut, raz w tygodniu)

8. Ubezpieczenie zawodników wynosi min. 60,00 zł (składka jednorazowa) oraz jest:
- obowiązkowe i nie podlega dyskusji.
- płatne pod koniec roku kalendarzowego (okres ubezpieczenia wynosi cały rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia).
- obowiązuje także w czasie wolnym od treningów w Klubie UKS Widok SP 51

9. Zawodnicy uczestniczący w naborze są przydzielani do swoich grup wiekowych na okres 1 tygodnia, po którym trenerzy prowadzący grupę podejmują decyzję o zakwalifikowaniu zawodnika do danej grupy treningowej (czerwona lub niebieska) w zależności od posiadanych umiejętności piłkarskich. Grupa czerwona jest grupą bardziej zaawansowaną, grupa niebieska - mniej zaawansowaną. Przydział do grupy jest wyłącznie sprawą klubową, a decyzja podjęta nie podlega dyskusji.

10. Zawodnicy, którzy nie dostaną się do żadnej z grup otrzymają możliwość uczestniczenia w zajęciach ogólnorozwojowych ukierunkowanych na piłkę nożną, mających na celu poprawienie ich zdolności motorycznych oraz zaciekawienie grą w piłkę nożną w kolejnym roku. Ostateczna decyzja o kwalifikacji do konkretnej grupy zostanie podana najpóźniej do 10.09.2020r.